Якості соціального педагога

 

Якості соціального педагога, визначені професійним стандартом:

♦       уміння слухати інших з розумінням і цілеспрямованістю;

♦       уміння знайти інформацію та зібрати факти, необхідні для підготовки соціальної історії, оцінки ситуації;

♦       уміння створювати і розвивати взаємини, що сприяють успішній професійній діяльності;

♦     вміння спостерігати та інтерпретувати вербальну і невербальну поведі­нку, застосовувати знання з соціальної педагогіки або практичної психології, з теорії особистості та діагностичні методи;

♦      вміння активізувати зусилля підлеглих (індивідів, груп, спільноти) з вирішення власних проблем, викликати довіру з їхнього боку;

♦      вміння обговорювати гострі теми в позитивному емоційному тоні і без вираження погроз;

♦      вміння розробляти новаторські рішення проблем підлеглих;

♦      вміння виявляти потреби для визначення терапевтичних залежностей;

♦      вміння вести дослідження або інтерпретувати висновки досліджень і положень професійної літератури;

♦      вміння забезпечувати і налагоджувати взаємини між конфліктуючими індивідами, групами;

♦      вміння забезпечувати міжвідомчі зв'язки;

♦      вміння інтерпретувати і виявляти соціальні потреби та ознайомлювати з ними відповідні органи (адміністрація, фінансові органи, суспільні організації»).

Крім того:

♦       високий професіоналізм, компетентність з широкого кола проблем, високий рівень загальної освіти і культури (в тому числі і культури духовної), володіння суміжними спеціальностями та знаннями з педагогіки, психології, юриспруденції тощо;

♦       доброта, любов до людей, душевність, доброзичливість, чуйність, готовність прийти на допомогу, бажання прийняти чужий біль на себе, милосер­дя, людяність, уміння співпереживати, емпатія;

♦       комунікабельність, товариськість, уміння правильно зрозуміти людину і поставити себе на її місце, гнучкість та делікатність, тактовність у спілкуванні,  вміння слухати, здатність підтримати іншого і стимулювати його на розвиток власних сил, уміння викликати довірливе ставлення до себе, орга­нізаційні здібності.