#школа без булінгу

ЖУРНАЛ

реєстрації рішень комісії з розгляду випадків  булінгу (цькування)

Кам’янець-Подільська  ЗОШ № …

Розпочато  ________________  2021 р.

Закінчено _________________ 20__ р.                                                                   Додаток … до наказу

                                                                    № _____ від ________

 

ЖУРНАЛ 

РЕЄСТРАЦІЇ РІШЕНЬ КОМІСІЇ 

З РОЗГЛЯДУ ВИПАДКІВ 

БУЛІНГУ (ЦЬКУВАННЯ)

№ з/п

Дата засідання комісії 

Номер рішення 

Рішення та рекомендації комісії

Прізвище, ініціали та посада членів комісії

Підписи членів комісії