План заходів щодо створення безпечного освітнього середовища, запобігання та протидії проявам насильства( боулінгу, цькуванню)

План заходів

щодо створення безпечного освітнього середовища, запобігання та протидії проявам насильства( боулінгу, цькуванню)

серед учасників освітнього процесу, учнів 1-9 класів на 2021-2022 н.р.

 

 №

Зміст діяльності

Термін

Відповідальні

1.

Організація відповідних заходів безпеки.

(чергування працівників в приміщеннях і на території закладу, спостереження за приміщеннями і територією школи)

 

 

Чергування класів по школі

Постійно

 

 

 

 

 

 За графіком

Директор, завгосп,

 

заст..дир. з НВР, кл. керівники 5-9 класів

2.

Контроль за виконанням Статуту школи, законодавства України про освіту, правил внутрішнього трудового розпорядку

 

Дотримання норм педагогічної етики

Постійно

Адміністрація

 

 

 

Працівники школи

3.

Забезпечення безпечного психологічно комфортного освітнього середовища

Постійно

Працівники закладу

4.

Психологічна просвіта здобувачів освіти з метою профілактики булінгу в учнівському середовищі

Прот. року

Практичний психолог

 

 

 

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». 5-9 кл.

Вересень-жовтень

 

Година спілкування на тему: «Обережно - Кібербулінг». 9 кл.

Квітень

 

П’ять корисних правил протидії кібербулінгу

8 кл.

Прот. року

 

Консультативний пункт «Скринька довіри»

Прот. року

 

Перегляд та обговорення відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі», «Булінг у школі та як з ним боротися .» 1-9 кл.

Прот. року

5.

Спостереження за мікрокліматом в учнівському колективі.

 

 

 

Анкетування та тестування учнів (за потребою) для вивчення  мікроклімату та його корекції

Протягом року

Практичний психолог

Класні керівники. Вчителі

Практ. психолог

6.

Години спілкування в класних колективах  з метою засвоєння учнівською молоддю морально-етичних, соціальних ціннісних орієнтирів:

«Людина починається з добра»;

16 листопада — День Толерантності;

#СтопБулінг

Прот. року

Класні керівники

7.

Інформаційно-просвітницька робота з  пропаганди здорового способу життя.

Прот. року

Заст. дир. з ВР

Кл. керівники

1 – 9 класів, практ. психолог, вчителі, пед..-організатор

8.

Правова освіта учнів, запобігання правопорушенням, злочинності неповнолітніх:

– профілактика правопорушень та злочинності неповнолітніх,

– профілактика дитячої бездоглядності,

– правова та психологічна підтримка дітей, які опинились у складних життєвих умовах,

– запобігання насильству, булінгу;

– формування у дітей і підлітків життєвих навичок (психосоціальних компетентностей), які сприяють соціальній злагодженості, відновленню психологічної рівноваги,

– запобігання та протидія торгівлі людьми,

– управління емоціями, стресами та конфліктними ситуаціями,

– формування морально-етичних, соціальних, громадянських ціннісних орієнтирів.

Прот. року

Заст. дир. з НВР

Кл. керівники

1 – 9 класів, практ. психолог, вчителі, пед-організатор

9

 

 

 

Розвиток дієвих органів учнівського самоврядування

 

 

Школа лідерства

Прот. року

Педагог-організатор, кл.керівники 5-9 класів

Педагог-організатор, практ. психолог

10

Створення умов для позитивної соціалізації та самореалізації учнів у різноманітних класних та шкільних заходах в позаурочний час

 

 

  

Залучення учнів до участі в конкурсах знавців, предметних олімпіадах, пошуково-дослідницькій роботі

Прот. року

Класні керівники 1-9 класів,

Педагог-організатор

Керівники гуртків та секцій

 

Вчителі

 

11

Оновлення банку даних дітей, які потребують особливої соціальної соціальної уваги та підтримки

Організація соціальної підтримки дітей,  пільгових категорій

Вересень,

січень

Заступник з НВР, соціальний педагог

12

Оновлення банку даних  учнів, схильних до правопорушень, бродяжництва, дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах

Психолого-педагогічний супровід дітей, робота з батьками

Вересень, січень

 

 

 

Прот. року

Заступник з НВР Класні керівники

 

 

Кл. керівники, практ. психолог

13

Постійний контроль за станом відвідування учнями навчальних занять. Оперативно з’ясовувати у батьків причини відсутності учнів у школі.

Прот. року

Класні керівники

14

Робота з батьками

За планами роботи

Класні керівники, практ. психолог, вчителі

 

Просвіта батьків питань виховання та розвитку дитини, захисту прав дитини, формування здорового способу життя, превентивного виховання, попередження насильства в сім’ї

Прот. року

 

 

 

Класні керівники, вчителі

 

Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу та  кібербулінгу для своєї дитини.

Грудень,

Травень

 Практ. психолог

 

Міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті”. 2-4кл.

Січень -лютий

Практ. психолог

15

Методична робота

 

 

 

Оперативні, методичні наради, вивчення законодавства України, інструктивно-методичних, нормативних документи МОН України, органів управління освітою з питань виховної роботи щодо безпеки й благополуччя дитини.

 

Прот. року

 

 

 

 

 

Заступник з НВР

 

Круглий стіл для педагогічного колективу.  Консультації

«Безпечна школа. Маски булінгу».

За планом

Практ. психолог

 

Засідання педагогічної ради «Створення безпечного освітнього середовища, запобігання та протидія проявам насилля »

Згідно плану роботи школи

Заступник з НВР, педагог-організатор

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах, міських семінарах, студіях (ІППО,

он-лайн освіта, тощо)

Прот. року

Адміністрація, голови МО